Sponsorluk

Kalde toplumla olan ilişkisini sadece üretimle ve ürünleriyle sınırlamıyor. Kaynaklarını, spor ve çevre konularında yürütülen projeleri destekleyerek, toplumun hizmetine sunuyor.

Bu çerçevede markalasına değer katan, topluma fayda sağlayan yaratıcı, yenilikçi, sorumluluk bilinciyle üretilen sponsorluk proje tekliflerini değerlendiriyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

Topluma olan sorumluluğumuzu çevre, toplum, eğitim gibi farklı alanlarda, basına yansıyan ve yansımayan bir çok proje ile yerine getirmekteyiz.

Projelerimizde, ülkemizin ve halkımızın ihtiyaçlarına uygun olarak, sürdürülebilir yapıda oluşturulan sosyal sorumluluk faaliyetleri ile, toplumsal anlamda fayda üretmeye dikkat ediyoruz.

Dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara olan duyarlılığımızın bir yansıması olarak görüyoruz.

Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin şekilde kullanarak kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.