Hizmetlerimiz

No

Deney Adı

Standart No

1

Yoğunluk Tayini

TS EN ISO 1183-1 (Metot A)

2

Kütlesel Akış Hızının (MFR) ve Hacimsel Akış Hızının (MVR) Tayini

TS EN ISO 1133-1 (Metot A)

3

Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini

TS EN ISO 11357-1 ve 6

4

Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı Tayini 

TS ISO 6964

5

Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini 

TS ISO 18553

6

Çekme Özelliklerinin Tayini

TS EN ISO 6259-1 ve 3

7

İç Basınca Direncin Tayini

TS EN ISO 1167-1,2,3 ve 4

8

Uzunluğundaki Değişim-Deney Yöntemi ve Parametreleri 

TS EN ISO 2505

9

Boyutların Tayini

TS EN ISO 3126

10

Uçucu Madde Muhtevasının Tayini

TS EN 12099

11

Çember Rijitliği Tayini

TS EN ISO 9969

12

Halka Esnekliğinin Tayini

TS EN ISO 13968

13

Etüv Deneyi 

TS ISO 12091

14

Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi

TS EN ISO 3127

15

Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene Metotları

TS EN ISO 580