Tarafsızlık Beyanı

Kalde Deney Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında; Yapılan deney faaliyetinin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlık, tarafsızlık, yeterlilik, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini ve dürüstlüğünü zedeleyebilecek, ticari, mali ve idari hiçbir faaliyet içerisine girilmeyeceğini,

Üst Yönetim, deney faaliyetinin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlık, tarafsızlık, yeterlilik, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini ve dürüstlüğünü ve kişilik haklarını zedeleyebilecek ticari, mali ve hukuki üçüncü şahıslardan gelebilecek her türlü faaliyete karşı çalışanlarının haklarının korunacağını,

Deney veya yapılan çalışmaların sonuçları ile ilgili hiçbir belge ve bilginin, yetkili makamların kanuni istekleri hariç, üçüncü şahıslara verilmeyeceğini, Deney Laboratuvarı çalışanları ile deneylerin ve Kalite Yönetim Sisteminin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.